Toegekende subsidie !!!

19/6/2015

De stichting Zabawas heeft onze subsidieaanvraag gehonoreerd! Super blij. Nu kunnen we gedurende de zomermaanden met groepen kinderen uit alle provincies van Nederland 'het bos in' en aan de schilder met hun lievelingsboom. Uit iedere provincie worden kinderen geselecteerd die een echte lindeboom mogen planten op 11 september in het 200 jaar koninkrijkbos in het Hof van Twente.

zabawasRGB.jpg